Οι αναστηλωμένοι δωρικοί κίονες στον ναό της θεάς Αθηνάς
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASDAR_ASSOS_AKR_107.jpg
Τίτλος
Οι αναστηλωμένοι δωρικοί κίονες στον ναό της θεάς Αθηνάς
Περιγραφή
Άσσος, η ακρόπολη και η άνω πόλη φωτ 107.
Χρόνος λήψης
23/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αθηνά, θεά.
Αιγαίο Ανατολικό.
Αιολικές πόλεις-κράτη.
Αιολίς / Αιολίδα / Αιολία.
Αρχαϊκή αρχιτεκτονική.
Αρχαίος ναός.
Ασιατική Τουρκία.
'Ασσος.
Δωρικός ρυθμός.
Κιονόκρανο.