Τρεις δωρικού ρυθμού κίονες με τα κιονόκρανά τους από τον ναό της Αθηνάς στην ακρόπολη της Άσσου
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASDAR_ASSOS_AKR_111.jpg
Τίτλος
Τρεις δωρικού ρυθμού κίονες με τα κιονόκρανά τους από τον ναό της Αθηνάς στην ακρόπολη της Άσσου
Περιγραφή
Άσσος / Behramkale φωτ 111. Είναι οι τρεις μοναδικοί κίονες που σώθηκαν επί τόπου από την κιονοστοιχία του αρχαϊκού ναού, ο οποίος ολοκληρώθηκε γύρω στο 530 π.Χ. και θεωρείται ο μοναδικός ναός δωρικού ρυθμού που χτίστηκε στη Μικρασία στη διάρκεια της αρχαϊκής εποχής –μολονότι παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες και ορισμένες ομοιότητες με τους ιωνικούς ναούς. Οι τρεις αναστηλωμένοι κίονες, στους οποίους έχουν προστεθεί τμήματα, όπως διακρίνεται στη φωτ, είναι κατασκευασμένοι από κοκκινωπό ανδεσίτη (ηφαιστειογενές πέτρωμα).
Χρόνος λήψης
23/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αθηνά, θεά.
Αιγαίο Ανατολικό.
Αιολικές πόλεις-κράτη.
Αιολίς / Αιολίδα / Αιολία.
Αρχαϊκή αρχιτεκτονική.
Αρχαϊκή εποχή.
Αρχαίος ναός.
Ασιατική Τουρκία.
'Ασσος.
Δωρικός ρυθμός.
Κιονόκρανο.
Τρωάδα, χερσόνησος.