Αίνος (Μάιος 2015): Στον υδροβιότοπο δίπλα στη λιμνοθάλασσα και στο βάθος το Αιγαίο
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURE_AIN_A_303.JPG
Τίτλος
Αίνος (Μάιος 2015): Στον υδροβιότοπο δίπλα στη λιμνοθάλασσα και στο βάθος το Αιγαίο
Περιγραφή
Αίνος / Ενέζ φωτ 303.
Χρόνος λήψης
26/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΤΡ / TR
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο ΒΑ.
Αίνος / Enez.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Γυναίκες.
Υδροβιότοπος.