Αίνος: Η λιμνοθάλασσα που απομάκρυνε την πολιτεία από το Αιγαίο
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURE_AIN_A_306.JPG
Τίτλος
Αίνος: Η λιμνοθάλασσα που απομάκρυνε την πολιτεία από το Αιγαίο
Περιγραφή
Αίνος / Ενέζ φωτ 306. Βουλιαγμένη μέσα στα νερά
Χρόνος λήψης
26/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΤΡ / TR
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο ΒΑ.
Αίνος / Enez.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Έβρος ποταμός.
Λιμνοθάλασσα.
Υδροβιότοπος.