Αίνος (το 2015): Ο λεγόμενος «Θράκας Ιππέας», ανάγλυφο εντοιχισμένο στην είσοδο του Κάστρου
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURE_AIN_A_AKR_304.JPG
Τίτλος
Αίνος (το 2015): Ο λεγόμενος «Θράκας Ιππέας», ανάγλυφο εντοιχισμένο στην είσοδο του Κάστρου
Περιγραφή
Αίνος / Enez: το Φρούριο (αρχαία και βυζ. πόλη) φωτ 304. Το αρχαίο αναθηματικό ανάγλυφο, που είναι αρκετά φθαρμένο, βρίσκεται εντοιχισμένο στην αριστερή εξωτερική πλευρά της κύριας πύλης του φρουρίου. Απεικονίζει τον Ιππέα (θεότητα γνωστή παλαιότερα σαν «Θράκας Ιππέας») ως κυνηγό. Μαζί με τον σκύλο του έχουν ήδη ορμήσει εναντίον ενός κάπρου. Στον κορμό του δέντρου, δεξιά, είναι τυλιγμένο ένα φίδι. Το θέμα και ο εικονογραφικός τύπος, με τη μπέρτα που ανεμίζει πίσω κλπ, είναι πολύ συνηθισμένα στις αναπαραστάσεις αυτού του θεού, ο οποίος δεν αναφέρεται ποτέ με το όνομά του.
Χρόνος λήψης
26/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αίνος / Enez.
Ανάγλυφο.
Αρχαιότητες.
Γατιλούζοι / Gattilusi, οικογένεια.
Έφιππος, έφιπποι / Καβαλάρης.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.