Το Θρακικό Αρχιπέλαγος από τη βυζαντινή «Αγία Σοφία» στην καστρόπολη της Αίνου (το 2015)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURE_AIN_A_AKR_311.JPG
Τίτλος
Το Θρακικό Αρχιπέλαγος από τη βυζαντινή «Αγία Σοφία» στην καστρόπολη της Αίνου (το 2015)
Περιγραφή
Αίνος / Enez (στην αν. πλευρά του Δέλτα του Έβρου): Το Φρούριο (αρχαία και βυζαντινή πόλη) φωτ 311. Η κομψή τρίλοβη (τριμερής) είσοδος του εξωνάρθηκα της κομνήνειας εκκλησίας (στη δυτική πλευρά του εντυπωσιακού κτίσματος).
Χρόνος λήψης
26/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΤΡ / TR
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο ΒΑ.
Αίνος / Enez.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Αρχαιότητες.
Βυζαντινά μνημεία.
Έβρος ποταμός.
Εκκλησίες – τζαμιά.
Θρακικό Αρχιπέλαγος.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.
Υδροβιότοπος.