Από τον γυναικωνίτη του Αϊ-Γιάννη της Μακράς Γέφυρας: τα τρία κλίτη της ξυλόστεγης βασιλικής και στο βάθος το Ιερό
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURE_UZ_U_EK01_036.JPG
Τίτλος
Από τον γυναικωνίτη του Αϊ-Γιάννη της Μακράς Γέφυρας: τα τρία κλίτη της ξυλόστεγης βασιλικής και στο βάθος το Ιερό
Περιγραφή
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος Μακράς Γέφυρας / Ουζούνκιοπρού φωτ 36. Μετά την αναστήλωση
Χρόνος λήψης
26/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Ιωάννης Πρόδρομος, Βαπτιστής, άγιος.
Μακρά Γέφυρα / Uzun Köprü.
Ξυλόστεγη βασιλική.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.