Ρίζος, Σινασός τ. Α΄ (2007)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ρίζος, Σινασός τ. Α΄ (2007)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Σεραφείμ Ν. Ρίζος, Η Σινασός Σταύρος Θ. Ανεστίδης και Μίρκα Τζεβελέκη-Κονδάκη (επιστ. επιμ.), Ιωάννα Πετροπούλου (εισαγωγή), τ. Α΄ σειρά Πηγές της Ιστορίας του Μικρασιατικού Ελληνισμού (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 2007)

ISBN / ISSN
ISBN 960-87610-5-0
Πηγή
Ναι
Στοιχεία

Μικρό απόσπασμα από το εισαγωγικό σημείωμα της ιστορικού Ιωάννας Πετροπούλου «Ένας εγκυκλοπαιδιστής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία» σσ. ιγ΄-κβ: «Ο Καππαδόκης Σεραφείμ Ν. Ρίζος [1882-1969], ο Σινασίτης συγγραφέας, μαζί με πολλούς άλλους, αντιλαμβάνεται την ιστορία της πατρίδας του όχι μόνον ως αποτέλεσμα αρχειακής έρευνας αλλά και ως βίωμα: ο αφηγητής του παρελθόντος μεταφέρει πραγματολογικά στοιχεία από έντυπα τεκμήρια, αλλά και από άγραφες, ιδίως, πηγές. Η αξία αυτού του τύπου της εξιστόρισης έγκειται στην μοναδικότητα των πληροφοριών που αποθησαυρίζει. Πρόκειται για μαρτυρίες γηγενών, τώρα πια, με το πέρασμα του χρόνου αναντικατάστατες. [...]

Μια υποδειγματική στο είδος της δίτομη εργασία, με την οποία ο Ρίζος συγκροτεί ένα γερό πλέγμα τοπικής αυτογνωσίας έτσι ώστε ο επαγγελματίας ιστορικός, σε μέλλοντα χρόνο, να καταστεί ικανός να διαχειριστεί το πρωτογενές αυτό υλικό με διαφορετικό σκεπτικό. Υποτάσσοντας τα καθέκαστα σε κανόνα ο επιστήμονας θα χρησιμοποιήσει όργανα ακριβείας για την ερμηνεία των φαινομένων. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ο συντάκτης της διατριβής Η Σινασός κινείται στο μεταίχμιο: ούτε επαγγελματίας ιστορικός λογίζεται ούτε και αποκλειστικά ερασιτέχνης. Μεθοδολογικά δεν πρόκειται για ιστορική σύνθεση. Ο αφηγητής δεν συνθέτει αλλά παραθέτει γραμμικά το υλικό του: κατά βάθος δεν θεωρεί ότι είναι ιστορικός αλλά ένας εγγράμματος στρατευμένος στην υπηρεσία του συνόλου. Η Σινασός εντάσσεται σε ένα ιδεώδες κοινοτικό όπου το αίτημα ιστοριογραφικής ανάταξης της πατρίδας καταλαμβάνει τον χώρο που αρμόζει. Η ιστορία της γενέθλιας πόλης για τον δημιουργό, συνιστά έργο ζωής».

Το βιβλίο είναι δίτομο. Σελίδες Α΄ τόμου α΄-λα΄ και 1-464, μαλακό εξώφυλλο, 32 εικόνες. >>> Δες και τόμος Β΄
Λέξεις - κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Ασιατική Τουρκία.
Βιογραφία.
Διατροφικός πολιτισμός.
Εκπαίδευση.
Εμπόριο.
Ένδυμα, ενδύματα.
Ήθη, έθιμα.
Θεσμοί.
Ικόνιο / Κόνυα, Βιλαέτι Ικονίου.
Καθημερινή ζωή.
Καππαδόκες.
Καππαδοκία.
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.
Κοινοτική οργάνωση.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Μετανάστευση.
Οθωμανική εποχή.
Οίκος, οικογένεια.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.
Πρόσφυγες.
Σινασός / Mustafapaşa.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Ύστερη Οθωμανική-Μεταβατική περίοδος.
Φόροι, φορολογία.
Χαλί, χαλιά.