Κεσίσογλου, Το λινόλαδο και ο «μάγγανος» (1977)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Κεσίσογλου, Το λινόλαδο και ο «μάγγανος» (1977)
Συγγραφέας
Ι. Ι. Κεσίσογλου
Τίτλος
«Το Λινόλαδο»
Υπότιτλος
«Η διαδικασία παραγωγής του στην Καππαδοκία»
Χρονολογία
1977
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Όνομα εντύπου
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τεύχος 1, 1977
Σελίδες
289-297
Ιστοσελίδα
epublishing.ekt.gr
Αρ. σελίδων
9 (pdf)
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Άρθρο / Άρθρα.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Εθνολογικό / Ανθρωπολογικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Αγροτική οικονομία.
Γλωσσικό ιδίωμα.
Διατροφή.
Καθημερινή ζωή.
Καππαδοκία.
Παραγωγική μονάδα.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.
Σχέδια, όψεις.
Φυτά.