Σεφέρης / Séféris, Μοναστήρια Καππαδοκίας / Églises rupestres de Cappadoce (2000)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Σεφέρης / Séféris, Μοναστήρια Καππαδοκίας / Églises rupestres de Cappadoce (2000)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Γιώργος Σεφέρης / Georges Séféris, Τρεις μέρες στα μοναστήρια της Καππαδοκίας / Trois Jours dans les églises rupestres de Cappadoce, Γιώργος Γιαννακόπουλος (επιμ.) / Georges Yannakopoulos (ed.), Οκτάβιος Μερλιέ, Γιώργος Σεφέρης (μτφρ.) / Octave Merlier, / Georges Séféris (trs), (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών / Centre d’Études d’Asie Mineure, 2η έκδ. / 2nd ed. Αθήνα / Athènes 2000)

ISBN / ISSN
ISBN 960-85976-4-1
Αρχική έκδοση
Χρόνος Α΄ έκδ.
1953
Στοιχεία
Νέα (δίγλωσση) έκδοση του εμβληματικού για τα βυζαντινά μνημεία της Καππαδοκίας έργου του Γιώργου Σεφέρη. Ο μεγάλος ποιητής, που υπηρετούσε στην Πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, επισκέφθηκε τον τόπο τον Ιούλιο του 1950. Τη νέα έκδοση προλογίζει ο Ζήσιμος Λορεντζάτος.
Λέξεις - κλειδιά
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινή αγιογραφία.
Εικοστός αιώνας.
Ελληνική λογοτεχνία.
Επιγραφή, επιγραφές.
Καππαδοκία.
Περιηγητικές πηγές.
Σεφέρης Γιώργος.
Τοιχογραφία.
Υπόσκαφα.
Φωτογραφικά Αρχεία.