Yenipınar, Şahin, Dark Church (1998)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Yenipınar, Şahin, Dark Church (1998)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο Τέχνης

Halis Yenipınar, Seracettin Şahin, Paintings of the Dark Church, Fatih Cimok (ed.), (A Turizm Yayınları, Istanbul 1998)

ISBN / ISSN
ISBN 975-7199-50-8
Λέξεις - κλειδιά
Αγιογραφική τέχνη.
Βυζαντινή ναοδομία.
Καππαδοκία.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.
Μοναστήρια.
Σχέδια, όψεις.
Τοιχογραφία.