Μαμώνη, «Πατριάρχης Γρηγόριος ΣΤ΄ και η μετάφραση της Ορθόδοξης Διδασκαλίας» (1988-89)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Μαμώνη, «Πατριάρχης Γρηγόριος ΣΤ΄ και η μετάφραση της Ορθόδοξης Διδασκαλίας» (1988-89)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Τευχίδιο

Κυριακή Μαμώνη, «Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ΣΤ΄ και η καραμανλίδικη μετάφραση της Ορθόδοξης Διδασκαλίας του Πλάτωνος Μόσχας από τον Παΐσιο Καισαρείας» τόμος Ζ΄, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Ανάτυπο Αθήνα 1988-1989) σσ. 129-140

Λέξεις - κλειδιά
Γρηγόριος ΣΤ΄, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Θεολογία.
Καισάρεια / Kayseri.
Καππαδοκία.
Καραμανλίδικα, γραφή.
Κλήρος, κληρικοί.
Λόγιοι.
Ορθοδοξία.
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
Τουρκόφωνη κοινότητα.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.