Η «Μαύρη εκκλησία» στα Πύθια / Θέρμες της Βιθυνίας
[Φωτογραφικό υλικό]

TYAL_TER_ROM_005.jpg
Τίτλος
Η «Μαύρη εκκλησία» στα Πύθια / Θέρμες της Βιθυνίας
Περιγραφή
Kara Kilise / «Μαύρη εκκλησία». Σταυρόσχημο κτίσμα στα αρχαία Πύθια (κοντά στη Γιάλοβα) της Βιθυνίας. Ανήκε πιθανώς σε λουτρικό συγκρότημα της Υστερορωμαϊκής εποχής.
Χρόνος λήψης
1970 (περίπου)
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιοι, αγίες.
Βιθυνία.
Ηρακλής.
Θέρμες, δημόσια λουτρά.
Ιαματικές πηγές.
Προποντίδα / Θάλασσα του Μαρμαρά / Μαρμαράς / Marmara Denizi.
Ύστερη Ρωμαϊκή περίοδος.