Οι κυνηγημένες Άρπυιες, λεπτομέρεια από στόμιο αρχαϊκού κρατήρα
[Εικονογραφικό υλικό]

G_ANCIENT_PAINT_002.jpg
Τίτλος
Οι κυνηγημένες Άρπυιες, λεπτομέρεια από στόμιο αρχαϊκού κρατήρα
Πηγή
Βιβλίο
Είδος
Αρχαίο αττικό αγγείο (λεπτομ.)
Λέξεις - Κλειδιά
Αίγινα.
Αργοναυτική Εκστρατεία.
Αρχαία ελληνική ζωγραφική.
Αρχαϊκή εποχή.
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Βερολίνο.
Βόσπορος.
Ελληνική μυθολογία.
Ζωγραφική.
Κεραμική, Αρχαϊκή περίοδος.
Μυθολογικά όντα.