Σαμοθράκη: Το Ιερό των Μεγάλων Θεών (απλοποιημένη κάτοψη)
[Χάρτες]

GEMTHR_E_SAM_P_SANCT_PLAN_002.png
Τίτλος χάρτη
Σαμοθράκη: Το Ιερό των Μεγάλων Θεών (απλοποιημένη κάτοψη)
Είδος
Είδος
Αρχαιολογικός.
Είδος
Σκαρίφημα.
Περιγραφή
Απλοποιημένη κάτοψη του αρχαιολογικού χώρου χωρίς γεωμορφολογικό υπόβαθρο. Έχουν αφαιρεθεί και ορισμένα θεμέλια κτισμάτων, ώστε να διαβάζεται με περισσότερη ευχέρεια και να αναδειχθούν τα κυριότερα μνημεία – καθώς η πυκνότητα των κτιριακών υπολειμμάτων είναι μεγάλη. Οι χρωματικές διαφορές υποδηλώνουν έξι χρονολογικές φάσεις εξέλιξης του ιερού χώρου: μεταξύ 600 π.Χ. και 200 μ.Χ.
Υπόμνημα για τα κτίσματα. 1-3: Θησαυροί Ελληνιστικής εποχής. 4: Αταύτιστο κτίσμα Ύστερης Ελληνιστικής εποχής. 5: Αφιέρωμα Μιλησίας. 6: Νεώριο. 7: Εστιατόρια. 8: Στοά. 9: Ο χώρος με το μνημείο της Νίκης της Σαμοθράκης (το περίφημο άγαλμα που βρέθηκε το 1863 εκτίθεται στο Λούβρο). 10: Θέατρο της Ελληνιστικής εποχής. 11: Η αυλή του μεγάλου βωμού (π. 340-330 π.Χ.). 12: Αίθουσα όπου τοποθετούσαν τα αναθήματα (αφιερώμτα). 13: Ιερόν (325-150 π.Χ.). 14: Το Τέμενος (ή Κτίριο του Τελετουργικού Χορού ή, ακόμα, Κτίριο του αναγλύφου με τις χορεύτριες, γύρω στο 340 π.Χ.). 15: Θόλος Αρσινόης Β΄ ή Αρσινόειον (288-270 π.Χ.). 16: «Ανάκτορον». 17-19: Αταύτιστα κτίσματα. 20: Πρόπυλο του Πτολεμαίου Β΄, Πτολεμαίον (285-281 π.Χ.) στην ανατολική άκρη του Ιερού.
Αν και οι πρωιμότερες ενδείξεις θρησκευτικής λειτουργίας χρονολογούνται στον 7ο π.Χ. αι., η κατασκευή μνημειακών κτιρίων άρχισε μόλις στον 4ο π.Χ. αι. και συνδέεται με τη γενναιοδωρία και τα πολιτικά ενδιαφέροντα του βασιλικού οίκου της Μακεδονίας, ήδη από τη βασιλεία του Φιλίππου Β΄.
Έτος έκδοσης
2015
Γλώσσες
Ελληνικά
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαϊκή εποχή.
Ελληνιστικές αρχαιότητες.
Θέατρο αρχαίο.
Ιερό / Ιερά.
Κλασική εποχή.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Σαμοθράκη.