Μπορ: «ΣΑΚ / 189.(;)» σε παλαιό ελληνικό αρχοντικό
[Φωτογραφικό υλικό]

T_NIG_BOR_016.JPG
Τίτλος
Μπορ: «ΣΑΚ / 189.(;)» σε παλαιό ελληνικό αρχοντικό
Περιγραφή
Μπορ, φωτ 016. «ΣΑΚ / 189.(;)»: Χρονολογία και τα αρχικά του ιδιοκτήτη στο παλαιό ελληνικό αρχοντικό μίας οικογένειας τραπεζιτών, η οποία κατοικούσε τον χειμώνα στα Άδανα και το καλοκαίρι στον Πόρο / Μπορ.
Χρόνος λήψης
7/10/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Καππαδοκία.
Οίκος, οικογένεια.
Ρωμιοσύνη.
Σπίτι, σπίτια.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.