Ο παλαιός χριστιανορθόδοξος ναός στο ιστορικό κέντρο του Μπορ
[Φωτογραφικό υλικό]

T_NIG_BOR_EK01_006.JPG
Τίτλος
Ο παλαιός χριστιανορθόδοξος ναός στο ιστορικό κέντρο του Μπορ
Περιγραφή
Μπορ (Νομός Νίγδης) Χριστιανορθόδοξη εκκλησία Πόρου, φωτ 06. Η Β-ΒΔ γωνία του κτίσματος με τους κίονες του προστώου.
Χρόνος λήψης
7/10/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Καππαδοκία.
Ορθόδοξη Εκκλησία.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.