Ο παλαιός χριστιανορθόδοξος ναός στο ιστορικό κέντρο του Μπορ / Bor (το 2015)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_NIG_BOR_EK01_012.JPG
Τίτλος
Ο παλαιός χριστιανορθόδοξος ναός στο ιστορικό κέντρο του Μπορ / Bor (το 2015)
Περιγραφή
Bor, Χριστιανορθόδοξη εκκλησία Πόρου, φωτ 012. Η είσοδος της νότιας πλευράς. Η πινακίδα αναφέρει ότι ο χώρος λειτουργεί ως Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μπορ.
Χρόνος λήψης
7/10/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Καππαδοκία.
Νίγδη / Niğde.
Ορθόδοξη Εκκλησία.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.