Ανάγλυφο από την αρχαϊκή Κύζικο της Προποντίδας: Ηνίοχος και άρμα (π. 525-505 π.Χ.)
[Φωτογραφικό υλικό]

TBAL_ G_ANCIENT_SCULPT_002.jpg
Τίτλος
Ανάγλυφο από την αρχαϊκή Κύζικο της Προποντίδας: Ηνίοχος και άρμα (π. 525-505 π.Χ.)
Περιγραφή
Χερσόνησος της Αρτάκης / Erdek, αρχαία Κύζικος / Belkıs. Μαρμάρινο ανάγλυφο από την Κύζικο, τελευταίο τέταρτο του 6ου π.Χ. αιώνα. Ηνίοχος οδηγεί άρμα με δύο άλογα που καλπάζουν προς τα δεξιά. Ο αρματηλάτης φοράει κοντό μακρυμάνικο και λεπτοϋφασμένο χιτώνα και βαστάει τα χαλινάρια με το αρ. χέρι, ενώ στο δεξί κρατάει το μαστίγιο. Μάρμαρο της Προκοννήσου (το μεγαλύτερο από τα Μαρμαρονήσια, το νησιωτικό συγκρότημα στη Δ πλευρά της Προποντίδας / Θάλασσας του Μαρμαρά). Ύψος 55 εκ, πλάτος 72 εκ. Ίσως η πλάκα με το θαυμάσιο αρχαϊκό ανάγλυφο να ήταν τμήμα ζωφόρου κάποιου μικρού μνημείου ιωνικού ρυθμού. Αρχαιολογικό Μουσείο Κωνσταντινουπόλεως (ΙΑΜ αρ. ευρ. 2813)
Χρόνος λήψης
1983
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Ανάγλυφο.
Άρμα.
Αρματοδρόμοι / αρματηλάτες.
Αρχαία ελληνική γλυπτική.
Αρχαϊκή εποχή.
Αρχαιολογικό Μουσείο Κωνσταντινουπόλεως.
Ιωνικές πόλεις-κράτη.
Κύζικος.
Μάρμαρο.
Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.
Μυσία, ΒΔ Μικρασία.
Προποντίδα / Θάλασσα του Μαρμαρά / Μαρμαράς / Marmara Denizi.