Το συγκρότημα του βυζαντινού Πατριαρχείου (με την Αγία Σοφία και την Αγία Ειρήνη) και το οθωμανικό Σαράι: αεροφωτογραφία του 1986
[Φωτογραφικό υλικό]

TI_CITYA1H_Areal_1986_001.jpg
Τίτλος
Το συγκρότημα του βυζαντινού Πατριαρχείου (με την Αγία Σοφία και την Αγία Ειρήνη) και το οθωμανικό Σαράι: αεροφωτογραφία του 1986
Περιγραφή
Κ/Πολη, ιστορικό κέντρο. Αεροφωτογραφία του 1986: Φαίνεται σχεδόν ολόκληρη η έκταση που περιελάμβανε ο περίβολος των αρχαϊκών τειχών (ή τείχος «τού Βύζα») ως τη Βοσπόριο Άκρα ή Πούντα του Σαραγιού που εμβολίζει τον Βόσπορο. Η νότια όψη της Αγίας του Θεού Σοφίας φωτογραφημένη πάνω από το Αυγουσταίον. Στα βορινά της: το περιτειχισμένο συγκρότημα του σουλτανικού Σαραγιού με την Αγία Ειρήνη σε πρώτο πλάνο. Το Τόπκαπου Σαράι εδράζεται στον χαμηλό λόφο, όπου ήταν κτισμένη η μεγαρική ακρόπολις και το ιερό του Πυθίου Απόλλωνος.
Χρόνος λήψης
1986
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγία του Θεού Σοφία.
Βυζάντιον, πόλις-κράτος.
Εικοστός αιώνας.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Κωνσταντινούπολη, βυζαντινά μνημεία.
Κωνσταντινούπολη, οθωμανικά μνημεία.
Παλάτι, παλάτια.
Φωτογραφικά Αρχεία.