Νόμισμα της αρχαίας Σινώπης: θαλασσαετός με δελφίνι και «ΣΙΝΩ» (5ος π.Χ. αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]

G_NOM_SINOPE_001b.jpg
Τίτλος
Νόμισμα της αρχαίας Σινώπης: θαλασσαετός με δελφίνι και «ΣΙΝΩ» (5ος π.Χ. αι.)
Περιγραφή
Νόμισμα της μητροπολιτικής Σινώπης, 5ος π.Χ. αιώνας: θαλασσαετός με δελφίνι και τα αρχικά «ΣΙΝΩ». Είναι η πίσω όψη του νομίσματος με τη νύμφη Σινώπη. Αρχαιολογικό Μουσείο Σινώπης
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αετός.
Δελφίνι.
Κλασική εποχή.
Μουσείο.
Νόμισμα, νομίσματα.
Σινώπη / Sinop.