Ιωνικοί κίονες του ναού στο Ιερό του Διός Πολιέως στην παρευξείνια Ίστρια (Ρουμανία)
[Εικονογραφικό υλικό]

R_DOB_IST_002.jpg
Τίτλος
Ιωνικοί κίονες του ναού στο Ιερό του Διός Πολιέως στην παρευξείνια Ίστρια (Ρουμανία)
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
Είδος
Αρχαίος ναός (λεπτομ.)
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαϊκή εποχή.
Αρχαίος ναός.
Δίας / Ζευς.
Ίστρια / Ιστρία / Ιστριόπολις.
Ιωνικός ρυθμός.
Κλασική εποχή.
Λιμνοθάλασσα.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Ρουμανία.