Καθαρίζοντας επί χιλιετίες καλαμπόκια... (Αν. Θράκη, Κρυόνερο / Soğucak 1998)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURK_VIZ_KRY_002.jpg
Τίτλος
Καθαρίζοντας επί χιλιετίες καλαμπόκια... (Αν. Θράκη, Κρυόνερο / Soğucak 1998)
Περιγραφή
Κρυόνερο (τουρκ. Soğucak), μικρό χωριό στην επαρχία Βιζύης, φωτ 25. Το καθάρισμα των καλαμποκιών είναι μία από τις πιο συνηθισμένες σκηνές στα χωριά της Ανατολικής Θράκης, όπου το βραστό ή ψητό καλαμπόκι ήταν από τα κύρια διατροφικά στοιχεία. Εδώ, όμως, αυτή η πρόωρα γερασμένη αγρότισσα μοιάζει χαμένη μέσα στα καλαμπόκια, στην αυλή του φτωχικού σπιτιού της.
>>>> Στο Συνοδευτικό Υλικό της Ταυτότητας θα βρείτε Χάρτες
Χρόνος λήψης
8/1998
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγροτική κοινωνία.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Βιζύη / Vize.
Γυναίκες.
Δημητριακά.
Εικοστός αιώνας.