Φαρασόπουλος, Παραμύθια από την Καππαδοκία (1998)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Φαρασόπουλος, Παραμύθια από την Καππαδοκία (1998)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Βασίλειος Γαβριήλ Φαρασόπουλος, Παραμύθια από την Καππαδοκία (Ιδιωτική έκδοση, Κομοτηνή 1998)

Στοιχεία
Περιέχει 21 παραμύθια τα οποία διηγήθηκαν στον Β. Γ. Φ. δέκα Καππαδόκες αφηγητές (περιλαμβάνεται και ο ίδιος ο ανθολόγος, άρα οι αφηγητές είναι έντεκα). Βιογραφικά αφηγητών και Φαρασόπουλου σσ. 157-159. Σύνολο σελ. 160.
Λέξεις - κλειδιά
Καππαδοκία.
Μύθοι, θρύλοι.