Άγιος Λουκάς Καρπάθου: Η Παναγία και ο Χριστός (κοντινό τοιχογραφίας του 13ου αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]

GDO_KAR_EK_LUK_024.JPG
Τίτλος
Άγιος Λουκάς Καρπάθου: Η Παναγία και ο Χριστός (κοντινό τοιχογραφίας του 13ου αι.)
Περιγραφή
Άγιος Λουκάς Καρπάθου, ξωκλήσι, φωτ 34. Το αριστερό τμήμα (λεπτομ.) της τοιχογραφίας που απεικονίζει τον Γάμο στην Κανά: Η Παναγία και ο Χριστός
Χρόνος λήψης
19/7/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΚΓ / KG
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινά μνημεία.
Θεοτόκος.
Κάρπαθος, νησί.
Μεσοβυζαντινή περίοδος.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Τοιχογραφία.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.
Χριστός / Ιησούς Χριστός.