Αρχαίος θρακικός τάφος Ρούσσας (στα ΒΔ του Νομού Έβρου), 9ος π.Χ. αιώνας
[Φωτογραφικό υλικό]

D_89_01.jpg
Τίτλος
Αρχαίος θρακικός τάφος Ρούσσας (στα ΒΔ του Νομού Έβρου), 9ος π.Χ. αιώνας
Περιγραφή
Αρχαίος θρακικός τάφος Ρούσσας, Δήμος Σουφλίου, Νομός Έβρου, φωτ 01.
Χρόνος λήψης
6/8/1982
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητες.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Εικοστός αιώνας.
Εποχή Σιδήρου.
Θράκη.
Θρακικός πολιτισμός.
Μεγαλιθικός πολιτισμός.
Ροδόπη ορ. / Rodopi planina.
Ταφικό μνημείο.