Ρεντίνα το 1982: Το ποταμάκι δίπλα στην Αγία Μαρίνα
[Φωτογραφικό υλικό]

D_102_01_R.jpg
Τίτλος
Ρεντίνα το 1982: Το ποταμάκι δίπλα στην Αγία Μαρίνα
Περιγραφή
Ρεντίνα (Δήμος Βόλβης, Νομός Θεσσαλονίκης), φωτ D_0102_01. Ο Ρήχιος ποταμός και τοπίο ειδυλλιακό δυο βήματα από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας μέσα στο Στενό της Ρεντίνας. Από εδώ ξεκινάει το μονοπάτι για τη βυζαντινή καστρόπολη, που ορθώνεται στον λόφο κι ελέγχει το ιστορικό πέρασμα από την Κεντρική Μακεδονία προς τον Στρυμονικό κόλπο και την Ανατολική Μακεδονία.
Χρόνος λήψης
3/8/1982
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Γέφυρα.
Εγνατία οδός.
Μακεδονία.