Άγριοι κύκνοι στον κόλπο του Δνείπερου
[Φωτογραφικό υλικό]

U_DNIEPER_BER_001.jpg
Τίτλος
Άγριοι κύκνοι στον κόλπο του Δνείπερου
Περιγραφή
Άγριοι κύκνοι στον υδροβιότοπο Μπερεζάν, την αρχαία Βορυσθενίτιδα, στον κόλπο του Δνείπερου / Dnypro (Ουκρανία).
Χρόνος λήψης
1995
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Δνείπερος ποταμός.
Ουκρανία.
Πουλιά.
Υδροβιότοπος.