Ρούσσα, στις πλαγιές της ΝΑ Ροδόπης (1982) : Μοσχαράκι
[Φωτογραφικό υλικό]

D_84_17_R.jpg
Τίτλος
Ρούσσα, στις πλαγιές της ΝΑ Ροδόπης (1982) : Μοσχαράκι
Περιγραφή
Χωριό Ρούσσα, Δήμος Σουφλίου, Νομός Έβρου, φωτ 37. Το νεαρότατο μοσχαράκι, κλεισμένο σε ένα στενό άνοιγμα του τοίχου σε ένα πομάκικο αγροτόσπιτο, παρακολουθεί τα πάντα. Κι εμείς θαυμάζουμε τον τρόπο με τον οποίο έχουν τοποθετεί οι απελέκητες πέτρες για να χτιστεί το χαμηλό σπίτι, που είναι τόσο ενταγμένο στην πλαγιά του βουνού ώστε να γίνεται ένα με το τοπίο.
Χρόνος λήψης
6/8/1982
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έβρος, Νομός Έβρου.
Εικοστός αιώνας.
Ζώο, ζώα.
Θράκη.
Χωριό / Οικισμός.