Ρούσσα, ΝΑ πλαγιές της Ροδόπης στο Νομό Έβρου (1982): Πομάκικο αγροτόσπιτο με παράσπιτο
[Φωτογραφικό υλικό]

D_84_10_R.jpg
Τίτλος
Ρούσσα, ΝΑ πλαγιές της Ροδόπης στο Νομό Έβρου (1982): Πομάκικο αγροτόσπιτο με παράσπιτο
Περιγραφή
Χωριό Ρούσσα, Δήμος Σουφλίου, Νομός Έβρου, φωτ 30.
Χρόνος λήψης
6/8/1982
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έβρος, Νομός Έβρου.
Εικοστός αιώνας.
Θράκη.
Πομάκος / Πομάκοι.
Σπίτι, σπίτια.