Μονή Πηγής, Μπαλουκλί. Επισκευές στον εξωτερικό περίβολο (Οκτώβριος του 2000)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC2_M001_008.jpg
Τίτλος
Μονή Πηγής, Μπαλουκλί. Επισκευές στον εξωτερικό περίβολο (Οκτώβριος του 2000)
Περιγραφή
Μονή Μπαλουκλί, εξωτ περίβολος, φωτ 15. Στην ΒΑ γωνία του περιβόλου (εξωτερική πλευρά). Δύο εργάτες, ένας σε σκάλα κι ένας σε σκαλωσιά, ξύνουν τον σοβά και αποκαλύπτουν την λιθοδομή.
Χρόνος λήψης
12/10/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, 21ος αι..
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μονή Πηγής, Μπαλουκλί.