Νηχώρι, Παναγία Κουμαριώτισσα. Γενική όψη από ψηλά στον λόφο και θέα στον Βόσπορο (το 1999)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1_E013_050.jpg
Τίτλος
Νηχώρι, Παναγία Κουμαριώτισσα. Γενική όψη από ψηλά στον λόφο και θέα στον Βόσπορο (το 1999)
Περιγραφή
Παναγία η Κουμαριώτισσα στο βοσπορινό Νηχώρι / Γενίκιοϊ (Yeniköy), εκκλησιαστικό συγκρότημα φωτ 01. Γενική όψη από ψηλά: το καμπαναριό και η στέγη του ναού, ο οικισμός και ο Βόσπορος. Πέρα: η ασιατική ακτή του Βοσπόρου
Χρόνος λήψης
1999
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΝΓ/NG
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βόσπορος.
Εικοστός αιώνας.
Θεοτόκος.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.