Ρεντίνα το 1982: Αγναντεύοντας τα Στενά (λήψη από τη βυζαντινή καστρόπολη)
[Φωτογραφικό υλικό]

D_102_08_R.jpg
Τίτλος
Ρεντίνα το 1982: Αγναντεύοντας τα Στενά (λήψη από τη βυζαντινή καστρόπολη)
Περιγραφή
Ρεντίνα (Δήμος Βόλβης, Νομός Θεσσαλονίκης στην Κεντρική Μακεδονία), φωτ 08. Σε πρώτο και δεύτερο επίπεδο τα βυζαντινά κατάλοιπα της καστρόπολης Ρεντίνας – κι ανάμεσά τους το τραγικό ερείπιο μιας κομψής εκκλησίας, εξαιρετικό δείγμα παλαιολόγειας ναοδομίας (δεξιά στη φωτ). Και πέρα: τα βουνά που χωρίζουν την Κεντρική από την Ανατολική Μακεδονία και το φαράγγι που συνδέει τις δύο περιοχές. Είναι η μία από τις οδούς που οδηγούν από την Κ/Πολη και τη Σόφια στη Θεσσαλονίκη.
Χρόνος λήψης
3/8/1982
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Εγνατία οδός.
Κάστρο.
Μακεδονία.
Οχυρώσεις.
Τοπιογραφία.