Ρεντίνα το 1982: Ό,τι απέμεινε από τον τρούλο του μικρού ναού στην κορυφή της βυζαντινής καστρόπολης
[Φωτογραφικό υλικό]

D_102_14_R.jpg
Τίτλος
Ρεντίνα το 1982: Ό,τι απέμεινε από τον τρούλο του μικρού ναού στην κορυφή της βυζαντινής καστρόπολης
Περιγραφή
Ρεντίνα (Δήμος Βόλβης, Νομός Θεσσαλονίκης, Κεντρική Μακεδονία), φωτ D_0102_14.
Χρόνος λήψης
3/8/1982
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Εγνατία οδός.
Κάστρο.
Μακεδονία.
Οχυρώσεις.
Τρούλος.