Ρεντίνα το 1982: Η βυζαντινή καστρόπολη της Ρεντίνας (γενικό)
[Φωτογραφικό υλικό]

D_103_03_R.jpg
Τίτλος
Ρεντίνα το 1982: Η βυζαντινή καστρόπολη της Ρεντίνας (γενικό)
Περιγραφή
Ρεντίνα (Δήμος Βόλβης, Νομός Θεσσαλονίκης στην Κεντρική Μακεδονία), φωτ 23. Λήψη από τα ριζά του λόφου.
Χρόνος λήψης
3/8/1982
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Βυζαντινή εποχή.
Εγνατία οδός.
Κάστρο.
Μακεδονία.
Οχυρώσεις.
Ύδρευση.