Η περίκλειστη αυλή του παλατιού των Μαμελούκων στη χαλεπινή ακρόπολη (15ος αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]

SNW_HW_K_110a.jpg
Τίτλος
Η περίκλειστη αυλή του παλατιού των Μαμελούκων στη χαλεπινή ακρόπολη (15ος αι.)
Περιγραφή
Χαλέπι Κάστρο φωτ 110a. Η μεγαλοπρεπής είσοδος, που οδηγεί στην αίθουσα υποδοχής του παλατιού.
Το νέο ανάκτορο χτίστηκε από τους Μαμελούκους, μετά την καταστροφική εισβολή του Ταμερλάνου (το 1400) και χρησιμοποιήθηκε από τους Οθωμανούς, που μπήκαν στην πόλη το 1516.
Χρόνος λήψης
9/4/1999
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Μαμελούκοι.
Μάρμαρο.
Μεσαιωνική εποχή.
Παλάτι, παλάτια.
Τζαμί.
Χαλέπι / Aleppo / Haleb.