Επίσκεψη μικρών μαθητών στο Κάστρο του Χαλεπίου, τον Απρίλιο του 1999
[Φωτογραφικό υλικό]

SNW_HW_K_109s.jpg
Τίτλος
Επίσκεψη μικρών μαθητών στο Κάστρο του Χαλεπίου, τον Απρίλιο του 1999
Περιγραφή
Χαλέπι Κάστρο φωτ 109s. Στις κερκίδες του θεάτρου, που έχει κατασκευαστεί στο πλάτωμα της ακρόπολης, ο δάσκαλος μιλάει στους μικρούς μαθητές για την ιστορία της πόλης τους. Ήταν Απρίλιος του 1999 και τίποτα δεν προμηνούσε την ανείπωτη τραγωδία.
Χρόνος λήψης
9/4/1999
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κάστρο.
Μεσαιωνική εποχή.
Παιδί, παιδιά.
Παλάτι, παλάτια.
Σύγχρονη εποχή.
Χαλέπι / Aleppo / Haleb.