Τα χιονισμένα Θεοδοσιανά Τείχη της Κ/Πολης
[Φωτογραφικό υλικό]

TIBYZ_F_LW1_101.JPG
Τίτλος
Τα χιονισμένα Θεοδοσιανά Τείχη της Κ/Πολης
Περιγραφή
Θεοδοσιανά Τείχη φωτ 101.
Χρόνος λήψης
31/12/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινά δημόσια έργα.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Βυζαντινή εποχή.
Θεοδοσιανά Τείχη.
Θεοδόσιος Β΄.
Καταστροφή μνημείων.
Κωνσταντινούπολη, Παλαιά Πόλη.
Κωνσταντινούπολις / Κωνσταντινούπολη / Πόλις / Πόλη.
Οχυρωματική τέχνη.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Πύλη, πύλες.
Πύργος, πύργοι.
Σεισμοί.
Τάφρος.
Ύστερη Αρχαιότητα.
Χερσαία Τείχη.
Χιόνι, χιόνια.
Χωροταξία, Κωνσταντινούπολις.