Τα φοβερά φίδια στην πύλη του χαλεπινού Κάστρου (12ος αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]

SNW_HW_K_105g.JPG
Τίτλος
Τα φοβερά φίδια στην πύλη του χαλεπινού Κάστρου (12ος αι.)
Περιγραφή
Χαλέπι Κάστρο φωτ 105g. Σε αυτή τη μοναδική είσοδο προς το εσωτερικό του πυλώνα που οδηγεί στο Κάστρο, δηλαδή προς την κορυφή του λόφου, έχει γραφτεί όλη η μεσαιωνική ιστορία του Χαλεπιού. Επιγραφές, φίδια και δρακοντοκεφαλές (αποτροπαϊκά όντα στο υπέρθυρο) έγιναν μεταξύ 1175 και 1350. Εδώ, στο υπέρθυρο, τα μπλεγμένα σώματα των φιδιών μοιάζουν σαν τους κρίκους μιας αλυσίδας που αποπνέει τη δύναμη του αποτροπαϊκού θέματος: ο εχθρός, το κακό, η δυστυχία, μένουν έξω από την πύλη. Από πάνω, η ανάγλυφη επιγραφή είναι ένα αριστούργημα της μνημειακής καλλιγραφίας. >>> Δείτε λεπτομέρειες
Χρόνος λήψης
4/11/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Δεισιδαιμονία, δεισιδαιμονίες.
Επιγραφή, επιγραφές.
Κάστρο.
Μεσαιωνική εποχή.
Μυθολογικά όντα.
Πύλη, πύλες.
Χαλέπι / Aleppo / Haleb.