Ελληνιστικό Παντικάπαιο: αναπαράσταση των κτισμάτων της Ακροπόλεως στην είσοδο του Κιμμερίου Βοσπόρου
[Εικονογραφικό υλικό]

UKR_KER_HELLEN_002.jpg
Τίτλος
Ελληνιστικό Παντικάπαιο: αναπαράσταση των κτισμάτων της Ακροπόλεως στην είσοδο του Κιμμερίου Βοσπόρου
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
Είδος
Σχέδιο αρχαίας ελληνικής πόλεως
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαίος ναός.
Ελληνιστική εποχή.
Εύξεινος Πόντος / Μαύρη Θάλασσα.
Κερτς / Παντικάπαιον.
Κιμμέριος Βόσπορος / Στενά του Κερτς.
Μιθριδάτες του Πόντου.
Οχυρώσεις ελληνιστικές.
Σχέδια, όψεις.