Κιμμέριος Βόσπορος / Στενά του Κερτς: Η θεά της γεωργίας Δήμητρα, τοιχογραφία της Ελληνιστικής εποχής (1ος π.Χ. αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]

UKR_KER_G_ANCIENT_PAINT_095.jpg
Τίτλος
Κιμμέριος Βόσπορος / Στενά του Κερτς: Η θεά της γεωργίας Δήμητρα, τοιχογραφία της Ελληνιστικής εποχής (1ος π.Χ. αι.)
Περιγραφή
Αρχαίο Παντικάπαιο / Κέρτς. Η θεά της γεωργίας Δήμητρα, ένα από τα ωραιότερα έργα της ελληνικής ζωγραφικής ανά τους αιώνες. Τοιχογραφία σε τάφο της Ελληνιστικής εποχής, 1ος π.Χ. αι., στην περιοχή του Κιμμέριου Βόσπορου (Κέρτς).
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Δήμητρα, θεά.
Ελληνιστική εποχή.
Ζωγραφική.
Κερτς / Παντικάπαιον.
Κιμμέριος Βόσπορος / Στενά του Κερτς.
Ταφικό μνημείο.
Τοιχογραφία.