Κυπρίνοι, η τεράστια οικολογική καταστροφή της λεκάνης του Βόλγα (1.300.000 τετρ. χλμ.) έχει τραγικές επιπτώσεις και στον ιχθυόκοσμο
[Φωτογραφικό υλικό]

RU_FISH_002.jpg
Τίτλος
Κυπρίνοι, η τεράστια οικολογική καταστροφή της λεκάνης του Βόλγα (1.300.000 τετρ. χλμ.) έχει τραγικές επιπτώσεις και στον ιχθυόκοσμο
Περιγραφή
Κυπρίνοι. Μέχρι τη Σταλινική περίοδο ζούσαν στα τρεχούμενα νερά των ποταμών, κοντά στις εκβολές.
Η τεράστια οικολογική καταστροφή της λεκάνης του Βόλγα (1.300.000 τετρ. χλμ.) έχει τραγικές επιπτώσεις και στον ιχθυόκοσμο.
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βόλγας ποταμός.
Ψάρια – θαλασσινά.