Η Τραπεζούντα το 1701
[Εικονογραφικό υλικό]

T_ASBS_TR_1701_001.jpg
Τίτλος
Η Τραπεζούντα το 1701
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
Είδος
Σχέδιο
Λέξεις - Κλειδιά
Λιμάνι.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Περιηγητικές πηγές.
Τραπεζούντα.