Μακέτα της παλαιάς πόλης του Χαλεπίου σε αίθουσα του σχολείου Al-Shibani (λεπτομ.)
[Φωτογραφικό υλικό]

SNW_HW_085.JPG
Τίτλος
Μακέτα της παλαιάς πόλης του Χαλεπίου σε αίθουσα του σχολείου Al-Shibani (λεπτομ.)
Περιγραφή
Χαλέπι φωτ 085. Στο βάθος διακρίνεται ο ενισχυμένος τεχνητά γήλοφος με το εντυπωσιακό χαλεπινό Κάστρο. Σε πρώτο πλάνο απλώνεται το περίφημο Σουκ που αποτελείται από δεκάδες μικρά σουκ (ειδικευμένες αγορές) και παραμένει, από τον 16ο αιώνα –όταν απέκτησε την τελική του μορφή– στα ίδια μεσαιωνικά σοκάκια, που εκτείνονται σε μήκος 12-14 χιλιομέτρων (κάποιοι τα υπολογίζουν σε 18 χλμ).
Χρόνος λήψης
4/11/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Λέξεις - Κλειδιά
Αγορά σκεπαστή.
Χαλέπι / Aleppo / Haleb.