Πινακίδα αναρτημένη στην είσοδο του σχολείου Al-Shibani (19ος αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]

SNW_HW_082.JPG
Τίτλος
Πινακίδα αναρτημένη στην είσοδο του σχολείου Al-Shibani (19ος αι.)
Περιγραφή
Χαλέπι φωτ 082. Σύμφωνα με τη δίγλωσση πινακίδα «Αρχικά το κτίσμα του 19ου αι. στέγαζε τους [μοναχούς] του Τάγματος των Φραγκισκανών. Εδώ στεγάστηκε αργότερα το Σχολείο αλ-Σιμπανί (Al-Shibani) ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Χαλεπιού»
Χρόνος λήψης
4/11/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εκπαιδευτικά κτίσματα.
Φραγκισκανοί, Τάγμα.
Χαλέπι / Aleppo / Haleb.