Μέσα σε πυκνό δάσος στα 1.300 μέτρα: η Μονή Βαζελώνος
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_TR_VAZa_001.jpg
Τίτλος
Μέσα σε πυκνό δάσος στα 1.300 μέτρα: η Μονή Βαζελώνος
Περιγραφή
Η ερειπωμένη Mονή του Ιωάννη του Προδρόμου Βαζελώνος, 20 χλμ ΝΔ της Μάτσκας. Η ίδρυσή της αποδίδεται στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό (6ος αι.). Τον καιρό των τελευταίων Μεγάλων Κομνηνών ανοικοδομήθηκε εκ βάθρων και λειτούργησε μέχρι τη μεγάλη Έξοδο ως το δεύτερο σημαντικότερο μοναστήρι της τραπεζουντινής περιφέρειας, με μία αξιολογότατη βιβλιοθήκη. Μετά το 1924, λεηλατήθηκε άγρια από βάνδαλους και κυνηγούς θησαυρών.
Χρόνος λήψης
8/1988
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολικός Πόντος.
Ιωάννης Πρόδρομος, Βαπτιστής, άγιος.
Καταστροφή μνημείων.
Μοναστήρια.
Ποντικές Άλπεις / Kara Deniz Dağları.
Τραπεζούντα.