Δύο έφιπποι Βυζαντινοί άρχοντες, τοιχογραφία στην Αγία Σοφία Τραπεζούντας (14ος αι.)
[Εικονογραφικό υλικό]

T_ASBS_TR_BYZl_SOPHIAb_041.jpg
Τίτλος
Δύο έφιπποι Βυζαντινοί άρχοντες, τοιχογραφία στην Αγία Σοφία Τραπεζούντας (14ος αι.)
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
Russel Trust
Είδος
Αποτύπωση-σχέδιο βυζαντινής τοιχογραφίας
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Βυζαντινοί άρχοντες.
Έφιππος, έφιπποι / Καβαλάρης.
Τοιχογραφία.
Τραπεζούντα.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.