Χαλέπι (το 2009). Ξυλουργός στο εργαστήρι του κοντά στην πύλη al-Hadid
[Φωτογραφικό υλικό]

SNW_HW_126.JPG
Τίτλος
Χαλέπι (το 2009). Ξυλουργός στο εργαστήρι του κοντά στην πύλη al-Hadid
Περιγραφή
Χαλέπι φωτ 126. Καθισμένος καταγής ο έμπειρος τεχνίτης με ένα σκεπάρνι διαμορφώνει ένα ξύλο σε στυλιάρι (ξύλινο κοντάρι) για κάποιο γεωργικό εργαλείο. Με ιδιαίτερη φροντίδα είναι προσηλωμένος στην κατασκευή του εργαλείου ενώ με προσοχή και φανερή εμπιστοσύνη, τον παρακολουθεί ο πελάτης του.
Χρόνος λήψης
4/11/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΠΠ / PP
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Παραδοσιακά επαγγέλματα.
Χαλέπι / Aleppo / Haleb.