Λιοντάρι από την αραμαϊκή Γκουζιάνα (10ος-9ος αι. π.Χ.)
[Φωτογραφικό υλικό]

SNW_H_MUS_025.JPG
Τίτλος
Λιοντάρι από την αραμαϊκή Γκουζιάνα (10ος-9ος αι. π.Χ.)
Περιγραφή
Χαλέπι, Αρχαιολογικό Μουσείο φωτ 025. Ανάγλυφο λιοντάρι από το σύμπλεγμα αγαλμάτων της αραμαϊκής Γκουζιάνα (10ος-9ος αι. π.Χ.), που βρίσκεται στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου. Το ανάγλυφο διακοσμεί την πλαϊνή πλευρά της μεγάλης γλυπτής σύνθεσης.
Χρόνος λήψης
4/11/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΠΠ / PP
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγρια ζώα.
Αραμαίοι.
Βασάλτης.
Εποχή Σιδήρου.
Μουσείο.
Χαλέπι / Aleppo / Haleb.