Η βυζαντινή κινστέρνα του Άσπαρος - σήμερα ένα πολυσύχναστο πάρκο
[Φωτογραφικό υλικό]

TIBYZe_W4_002.JPG
Τίτλος
Η βυζαντινή κινστέρνα του Άσπαρος - σήμερα ένα πολυσύχναστο πάρκο
Περιγραφή
Η βυζαντινή κινστέρνα του Άσπαρος / Çarşamba Çukurbostan Parkı (παλαιά: Sultan Selim Çukurbostanı) φωτ 02. Λήψη από τα ανατολικά προς τα κάτω. Ο πάτος της τετράγωνης δεξαμενής (152 Χ 152 μ) είναι σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από αυτό του σύγχρονου δρόμου, καθώς έχουν σωρευτεί στρώματα επί στρωμάτων στη διάρκεια δεκαπέντε αιώνων κι έτσι όλα κι όλοι μοιάζουν να βρίσκονται στο βάθος ενός ορύγματος! Το αρχικό ύψος της ανοικτής κατασκευής του 459 ήταν 10-11 μ. >>>> Δείτε όλο το φωτ υλικό
Χρόνος λήψης
8/3/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αθλητικοί χώροι.
Άσπαρ, στρατηγός.
Κινστέρνες / Δεξαμενές.
Κωνσταντινούπολη, βυζαντινά μνημεία.
Κωνσταντινούπολη, ύδρευση.
Παλαιά Πόλη.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Ύδρευση.
Υποδομές.